Eesti Digitaalhumanitaaria Selts

Eesti Digitaalhumanitaaria Selts asutati digitaalhumanitaaria teadlikuks arendamiseks ja mõtestamiseks Eesti ühiskonna kontekstis. Selts püüab koondada informatsiooni digitaalhumanitaaria lähenemist kasutavate ja võimaldavate uurijate, asutuste ja uurimisteemade kohta kohalikul tasandil ning vahendada informatsiooni rahvusvahelise kogukonnaga. Seltsi eesmärgiks on tõsta teadlikkust digitaalhumanitaaria vahendite võimalustest nii uurijate kui ka avalikkuse ees.

Seltsi eesmärgid

  • Parandada nähtavust digitaalhumanitaaria arengutest ja võimalustest Eesti ühiskonnas
  • Koondada informatsiooni digitaalhumanitaariaalastest ettevõtmistest ja kompetentsis Eestis
  • Toetada omavahelist teabe ja kompetentsi jagamist uurijate vahel

Tegevused

  • Abijõud Digitaalhumanitaaria konverentsidel Eestis
  • Seminarid arvutite kasutamisest igapäevauurimistöös
  • Digitaalhumanitaaria teemalise viki haldamine
  • Digitaalhumanitaaria meedias