Rahvusparkide mälumaastike kaardirakendus balansseerimas rahvaväljaande ja uurimiskeskkonna vahel

Kaisa Kulasalu

2014. aasta alguses lisandus Maa-ameti kaardiserverisse (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) uus kiht: rahvusparkide mälumaastike kaardirakendus, mis koondab infot Vilsandi ja Matsalu rahvusparkide kultuuripärandi kohta, olles jätkuks 2006. aastal alguse saanud rahvusparkide kultuuripärandi kaardistamisele keskkonnaswww.maastikud.ee. Mälumaastike uus kaardirakendus valmis Keskkonnaameti, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma ja Maa-ameti koostöös.

Kaardirakendusele on jõudnud kohapärimus ehk koha(nime)keskne, enamasti proosatekstina esitatud folkloor, mille hulka kuuluvad (koha)muistendid ja kohtadega seotud uskumused, kombekirjeldused, ajalooline pärimus, mälestused jm (Remmel 2001: 21). Kohapärimus on interdistsiplinaarne ala, kus kohtuvad folkloristika, arheoloogia, ajaloo- ja kirjandusteadus ning mille uurimisel ja uurimistulemuste presenteerimisel on digitaalsed vahendid muutunud aina iseenesestmõistetavamaks.

Kohapärimuslikus kaardirakenduses on kasutatud tekste, fotosid, video- ja helisalvestusi Kirjandusmuuseumi ja teiste mäluasutuste kogudest. Suure kaardil kuvatust osa moodustab 2012.-2013. aastal välitöödel kogutud pärimuslik materjal. Kaardirakendus on keskkond, kus on võimalik kokku koondada eri meediumeid, andmeid sortida, infokihte sisse ja välja lülitada. Nii paistab see esmapilgul ideaalse vahendina info esitlemiseks ning edaspidiseks uurimistööks. Maa-ameti kaardile jõudis siiski vaid väike osa kõigest võimalikust, nii on loodud eeskätt rahvaväljaanne huvilistele sirvimiseks, mitte ammendav andmebaas.

 

Remmel, Mari-Ann 2001. Eesti kohapärimus folkloristliku uurimisainena. Tartu Ülikool. Magistritöö. (Käsikiri eesti ja võrdleva rahvaluule õppetoolis.)

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga