Digitaalhumanitaaria Eestis A° 2013

IT-rakendused humanitaarteadustes

 

Väljaande koostanud ja toimetanud: Kaisa Kulasalu, Mari Sarv

Tõlked inglise keelde: Kait Tamm
Keeletoimetus: Kadri Tamm
Kujundus ja küljendus: Pille Niin

Väljaande koostamist ja toimetamist võimaldasid Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi tarbeks eraldatud teaduskollektsioonide toetus ning institutsionaalne uurimistoetus IUT 22-4 “Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis:
ideoloogiad ja kogukonnad”.

Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

EKM Teaduskirjastus
Autoriõigused: autorid, 2014
ISBN 978-9949-544-04-2 (html)