Ülevaade Eesti veebiarhiivist

Jaanus Kõuts

Eesti veebiarhiiv on loodud Eesti Rahvusraamatukogu poolt eesmärgiga säilitada veebisaitidel olevat Eesti kultuuripärandit. Sundeksemplari seaduse alusel kuuluvad eesti võrguväljaanded (sh veebisaidid) sundeksemplaridena loovutamisele alates 2006. aastast ning nende kogujaks on Eesti Rahvusraamatukogu. Kogutud materjal on lubatud ka kõigile avalikult kättesaadavaks teha, sealjuures on väljaande omanikul õigus piirata juurdepääsu oma väljaandele. Kui esialgu on kogutud veebisaite koostöös teiste Eesti mäluasutuste spetsialistidega väljatöötatud Eesti veebiarhiivi valikupõhimõtete alusel, siis 2014. aastal on kavas arhiveerida kogu kättesaadav eesti rahvusdomeen (.ee) ning ka väljaspool seda asuvad eesti saidid, mille olemasolu õnnestub tuvastada.

Tekkivad suurandmed avavad uurijatele märkimisväärseid võimalusi uurida eesti kultuuris ja ühiskonnas toimuvaid protsesse, mis on leidnud kajastuse veebisisus.

Veebiarhiiv võimaldab säilitada lühikese elueaga saite ning kiiresti muutuvate saitide (nt uudisteportaalid) versioone, olulisemate sündmuste veebikajastusi, kodanikuajakirjandust, veebipäevikuid, samuti tõendada veebisaitidele tehtud viidete paikapidavust teadustöödes.

[previous][next]