Skriptoorium – tekstimassiivi automatiseeritud kiirtöötlus ja selle väljundid Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna sisestuste näitel

Andres Kuperjanov

Alates üsna esimestest folklooriainese sisestustest 1990-ndate aastate alguses on praegune Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond järginud kirjeformaati, mis on sobiv tekstide masstöötlemiseks. Sisestatud on ligikaudu 150 000 teksti, mis kuuluvad eri folklooriliikidesse ja on seotud erinevate teemadega. Praegusel andmebaaside ülistamise perioodil pakub esitletav tehnoloogia neile arvestatavat alternatiivi, kuna sisule orienteeritud töötluseks pole füüsiline andmebaas vajalik. Puudub ka andmebaasidele iseloomulik keeruline metaandmete tabeldamise ja täiendavate kirjelduste loomise vajadus, kuna kogu töö toimub reaalse tekstiga ja oluline informatsioon on massiivi kirjesse vahetult integreeritud. Olemas on ka võrguandmebaaside põhifunktsioone emuleeriva graafilise väljundi võimalus. Osakonna e-arhiivis on arhiiviköidete kaupa hoiustatavad sisestused vajadusel kergesti konverteeritavad.

Projekt on seotud projektidega EKKM09-168 (Eesti keele, kultuuri ja folkloori kasutusalade laiendamine ja tutvustamine elektroonilistel infokandjatel) ja EKKM09-159 (Monumenta Antiquae muistendi- ja loitsuköited) ning sihtfinantseeritava teadusteemaga SF0030181s08 (Folkloori narratiivsed aspektid. Võim, isiksus ja globaliseerumine).

[previous][next]