Ida-Euroopa kolme rahva naljade andmebaas

Liisi Laineste

 Kolme rahva naljad moodustavad ühe arvukaima ja populaarseima etniliste naljade alamkategooria. Need on tuntud paljude rahvaste folklooris, kuid tegelased varieeruvad riigiti, kultuuriti ja keeleti: kui näiteks Briti traditsioonis on tegelasteks inglane, iirlane ja šotlane, siis Poola naljades hoopis poolakas, venelane ja sakslane; eesti tuntuim kolmik on eestlane, sakslane ja venelane. Tegelaste valik annab infot anekdootide liikumisest ja muutumisest kultuuridevahelises ruumis ning pakub suurepärast materjali võrdlevaks uurimiseks.Mediawiki-põhine projekt kolme rahva anekdootide kogumiseks algas aastal 2010 Eesti ja Poola Teaduste Akadeemiate koostööprojekti “Creativity and tradition in cultural communication” raames. Kolme rahva naljade leheküljel on praeguseks 100 teksti, milles eristub kolm kategooriat: globaalsed anekdooditüübid; globaalsete tüüpide lokaalsed modifikatsioonid; lokaalsed anekdooditüübid. Mediawiki pakub võimalusi ka tulemuste visualiseerimiseks, nii on selgemini näha sisestatud tekstide omavahelised seosed ja nende võimalik evolutsioon. Kuigi mediawiki on tööriist, mida tuleks antud uurimisvallas veel täiustada ja kohandada, võib kokkuvõtteks öelda, et ta pakub suurepärast keskkonda folklooritekstide kultuuridevaheliseks uurimiseks.
[previous]