Kreutzwaldi sajand: eesti kultuurilooline veeb

Marju Mikkel
Marin Laak

Kreutzwaldi sajand (KS) on mahukas kirjanduslooline veebiprojekt, mille keskmes on kirjanik ja tema teosed. Projekt põhineb: (1) eesti kirjandusloo kirjutamise 100-aastasele traditsioonile, (2) mäluasutuste digiressurssidele ja (3) uue meedia tarbimise ja kasutaja uuringutele. Projekti alustati aastal 2004.

KS-i ülesehituse aluseks on seoste võrgustik, mis võimaldab kasutajal tutvuda ühe isikuga seotud eriliigiliste materjalidega – autori elulooga, fotodega ja teostega. Digitaalsed objektid tuuakse kokku menüüde abil, mis avavad raamatukogu, kirjanike leksikoni ja fotoarhiivid. KS-i keskmeks on eesti kirjanikud (kokku 149) – kõik teised materjalid on koondatud nende ümber nii, et oleks võimalik jälgida eesti kirjanduse arengut kultuuriloolises kontekstis. Selleks on kirjanikud seotud ajateljega “Eesti kultuur ja olud”.

KS arvestab projekti kujunduses ja pildisisu arendamisel 21. sajandi internetikasutaja visuaalharjumusi, uusim versioon (2014) vastab tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutajate vajadustele. KS-i pildimaterjali võib jagada kaheks: 1) kirjanike fotoarhiivid (üle 8800 foto) on pärit KM EKLA kogudest; 2) illustratsioonid sündmuste ajateljel pärinevad teiste mäluasutuste (peamiselt Filmiarhiivi) digitaalarhiividest. Loodud ilukirjanduslik tekstikorpus omab suurt potentsiaali nii kirjanduse kui eesti kirjakeele ajaloo uurimisel, eri arhiivide pildimaterjalid paigutab KS laiemasse ajastukonteksti.

[previous][next]