Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiakogude infosüsteem

Mari-Liis Posti

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiakogude infosüsteem on loodud arheoloogiliste kollektsioonide haldamiseks lähtudes instituudi arheoloogiakogude iseloomust.

TLÜ Ajaloo Instituudi halduses on arheoloogilised esemeleiud, osteoloogilised leiud ja arheoloogia arhiivi säilikud. Tegemist on Eesti suurima teadusliku arheoloogilise koguga. Infosüsteem on relatsiooniline MySQL andmebaas, mis võimaldab koguga tutvuda nii avalikkusel kui teadlastel. Avalikuks kasutamiseks mõeldud lihtotsing on ligipääsetav leheküljelt www.arheoloogia.ee, detailsema otsingu sooritamiseks teevad kogude haldajad soovijatele kasutajakonto. Ennekõike on detailsemat infot jagav andmebaasi osa mõeldud kogutöötajatele, teadlastele, Muinsuskaitseametnikele, tudengitele, koduloouurijatele ja huvilistele, kel on konkreetne soov tutvuda instituudi arheoloogiliste kollektsioonidega. Otsingutulemusi on võimalik salvestada .CSV või .XLS formaadis. Avalikkusele on kasutada ka arheoloogilise bibliograafia otsing aadressilt bib.arheoloogia.ee.

Lähim eesmärk on arendada andmebaasi avaliku kasutamise osa ning välja töötada moodul, mis võimaldaks sooritada päringuid ka teistesse arheoloogia infosüsteemidesse.

[previous][next]