Eesti Keeleressursside Keskuse tutvustus

Kadri Vider

Eesti keeleressursside keskus (EKRK) on humanitaarvaldkonna teadustaristu, eri uurimisasutustes paiknevate, veebi kaudu ligipääsetavate andmehoidlate võrgustik. EKRK teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid). Olemasolevate digitaalsete arhiivide kasutuse hõlbustamiseks luuakse neile kõigile juurdepääs keskuse kaudu, kasutajatele võimaldatakse autentimise teel juurdepääsu mitmel eri tasemel. Keeletehnoloogia vahendeid pakutakse kui veebiteenust, mis kasutab arhiveeritud andmeid.

Lisaks olemasolevate ja uute, loodavate keeleressursside kogumisele ja arhiveerimisele käivitatakse keskuses süsteem olemasolevate keeleressursside tutvustamiseks ja potentsiaalsete kasutajate koolitamiseks.

EKRK osaleb Eesti esindajana keeleressursside keskuste üleeuroopalises võrgustikus CLARIN ERIC ja hoiab üleval ka META-NETi ressursiregistrite võrgustiku META-SHARE Eesti sõlme.

[previous][next]