Paröömilise grafiti andmebaas folkloristliku infoallikana

Piret Voolaid

Veebiandmebaas http://www.folklore.ee/Graffiti on aastail 2010–2012 toimunud Eesti Teaduste Akadeemia ja Poola Teaduste Akadeemia koostööprojekti “Creativity and tradition in cultural communication” (“Loovus ja traditsioon kultuurikommunikatsioonis”) üks väljundeid. Projekti raames korraldasid Poola Krakówi Jagellooni Ülikooli lingvist Grzegorz Szpila ja Eesti Kirjandusmuuseumi folklorist Piret Voolaid paralleelse grafiti-uurimise, keskendudes paröömilise ehk vanasõnalis-fraseoloogilise ainese kasutamisele Eesti ja Poola seinakirjutustes.

Andmebaasi põhisisu moodustab uurimuse tarvis alates 2011. aasta algusest peamiselt Tartus, aga ka mujal Eestis fotografeeritud grafitiaines, lisaks sisaldab andmebaas Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvaid väheseid grafitijäädvustusi. 2013. aasta oktoobri seisuga on baasis u. 500 grafitit.

Andmebaasi eesmärgiks on aktuaalset kultuurinähtust säilitada ja esitada süsteemse folkloorikorpusena nii kultuuriuurijatele kui ka laiemale, meelelahutuslike huvidega kasutajaskonnale. Tekstide ingliskeelsed tõlked soodustavad rahvusvahelist teadlaskoostööd. Andmebaasile on lisatud ka žanri spetsiifikast lähtuv statistilise andmetöötluse võimalus. Pikema aja jooksul kogutud ja metaandmestikuga varustatud aines koos veebirakenduses loodud võimalustega annab folkloorižanrist hea läbilõike, toetab uurijat ainese analüüsimisel ja sotsiaalkultuuriliste üldistuste tegemisel.

Uurimus valmis projektide SF0030181s08, ETF8137 ja ETF8149 toel.

[previous][next]