Eesti kirjandusklassika e-raamatute koostööprojekt

Marin Laak, Marju Mikkel

Kultuuripärandi kättesaadavaks tegemiseks on Eestis kavandamisel pikemas ajalises perspektiivis kaugeleulatuvad ja suuremahulised meetmed. Ministeeriumides on eesmärgiks seatud raamatute, arhiividokumentide, fotode ja filmide massdigiteerimine ja esitamine avaandmetena „pilves“. See võib olla lähem või kaugem tulevik, kuid igal juhul toob see kaasa Eesti mäluasutuste digiteerimisvõimsuste uue taseme. Sellise keskpika perspektiivi taustal võib seniseid, väikeste projektide põhiseid kontseptuaalseid valikuid ja sisukeskkondi käsitleda suure põllu pisikeste katselappidena.

2012. aastal algatas Kultuuriministeerium eesti kirjandusklassika e-raamatute taotlusvooru. Projekti eesmärgiks oli eesti kirjandusklassika teoste internetis vabalt kättesaadavaks muutmine. Selle programmi toel valmisid esimesed eesti kirjandusklassika raamatud EPUB vormingus 2013. aastal Digira OÜ tootmisel. Aastal 2014 on tegemist jätkuprojektiga, milles osalevad koostööpartneritena Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseum ja Digira OÜ. Projekti tulemusena valmivad EPUBid 87 mahukast klassikateosest, kokku ca 13 000 originaalraamatu lehekülge. Valiku tegemisel arvestasime riikliku õppekava soovituslikku kirjandust. Eesti kirjandusklassikast rääkides on siiani mõeldud peamiselt autoriõiguse kaitse alt vabu teoseid. Projekti tänavuses, teises etapiks on see ressurss ammendunud ja mõiste ’kirjandusklassika’ on saanud avarama tähenduse. Sellel aastal on lisaks autoriõiguse kaitse alt vabadele teostele, tasuta kättesaadavaks tehtud ka esimene valik autoriõiguse kaitse all olevate kirjanike teoseid (Tuglas, Alver, Ristikivi, Under ja Adson).

Kuidas eesti kirjandusklassika e-raamatud/pubid sünnivad ja millised on tööprotsessid? Raamatu failide ette valmistamine EPUBide tootmiseks oli väga töömahukas: see hõlmab raamatu eksemplaride valikut, digiteerimist ja tekstitöötlust. Kõige aeganõudvam ja probleemiderohkem ongi tekstitöötlus: tegu on vanema kirjandusega, seega ka 19./ 20. sajandi alguse vanema, alles kujunemisjärgus kirjandusliku keelega. Kirjandusmuuseumis loodavas sisupõhises veebikeskkonnas „Kreutzwaldi sajand“ avatud raamatukogu pakub digitaalhumanitaaria vaatepunktist potentsiaali ja lugejatele lisaväärtust.

Raamatud on kättesaadavad: www.digar.eekreutzwald.kirmus.eewww.digira.ee. E-raamatud valmivad Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi, Digira OÜ koostöös, Kultuuriministeeriumi programmi Eesti kirjandus toetusel.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga