Töötoad

Konverentsi „Avatud litsentsid, avatud sisu ning avaandmed digihumanitaaria arendamise võimalusena“ täiendab töötubade programm, mida kaaskorraldavad Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool (KFSDK) ja Eesti-uuringute Tippkeskus ning millest osa võtma on oodatud kõik huvilised Eestist ja mujalt. 3 töötuba toimub 1. ja 2. novembril Eesti Rahva Muuseumis ning 3. novembril on Eesti Kirjandusmuuseumis 6 töötuba kahes paralleelsessioonis (täpsem info programmilehel).

Töötubades osalemine on tasuta ja annab kraadiõppuritele 3 ainepunkti (EAP). Ainepunktide saamiseks tuleb täita järgmised nõuded:

– kuulata konverentsiettekandeid
– võtta osa töötubadest
– kirjutada essee mõnel plenaarloengul või doktorikooli töötubades käsitletud teemal (vähemalt 5000 tähemärki). Esseed saata aadressil conference@dh.org.ee 10. novembriks 2017.

Avaandmete aina laienev kättesaadavus nõuab oskust neid kasutada. Doktorikoolis arutletakse maailma eri riikide kogemuse varal, millised on andmete avamisest tulenevad kasud ühiskonnale laiemalt ja humanitaarteadusele ning viiakse läbi praktilisi loenguid ja töötubasid, mille eesmärgiks on hoogustada avatud litsentside, avatud sisu ning avaandmete ulatuslikumat kasutamist.

Töötubade (doktorikooli) üritusi rahastab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM) ning institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele.