Projektide tutvustused

Väljaande koostanud ja toimetanud: Kaisa Kulasalu, Mari Sarv

Tõlked inglise keelde: Kait Tamm
Keeletoimetus: Kadri Tamm

Väljaande koostamist ja toimetamist võimaldasid Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi tarbeks eraldatud teaduskollektsioonide toetus ning institutsionaalne uurimistoetus IUT 22-4.

Projektitutvustuste tõlkimist inglise keelde rahastas Eesti Kultuurkapital.

EKM Teaduskirjastus

Autoriõigused: autorid, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *